Algemene Informatie

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

 

Algemene informatie over onze vereniging
 •  De vereniging heeft ca. 55 leden die deelnemen aan wandeltochten van 25 tot 50 kilometer. Er zijn zelfs enkele leden die een paar maal per jaar aan zogenaamde lange-afstand wandeltochten van 80km, 100km of zelfs meer kilometers meelopen. Leden van "Marijke" nemen in verenigingsverband, individueel deel aan wandeltochten, die door bij de wandelsportbonden aangesloten verenigingen of organisaties worden georganiseerd. Deze wandeltochten worden vrijwel altijd op zaterdag gehouden.

 

 • Jeugdigen vanaf ca.12 jaar kunnen lid van "Marijke" worden wanneer zij zelfstandig aan wandeltochten van minimaal 20 of 25 kilometer kunnen en willen deelnemen.

 

 • Bij het vaststellen van het jaarlijkse wandelprogramma wordt met name gelet op de kwaliteit van de georganiseerde wandeltocht. Zaken zoals verzorging, parkoersen, start- en rustaccommodaties en EHBO spelen een belangrijke rol bij de selectie.

 

 • "Marijke" organiseert het gezamenlijk vertrek en vervoer vanaf Barendrecht naar de wandeltocht, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de eigen auto’s van de leden. Slechts wanneer niet voldoende of geen auto’s beschikbaar zijn wordt eventueel een busje gehuurd. De leden die hun auto beschikbaar stellen voor de heen- en terugreis naar een wandeltocht krijgen een vergoeding voor de gereden kilometers.

 

 • Centraal in het jaarlijkse wandelprogramma staat de deelname aan de "4-Daagse van Nijmegen". De vereniging heeft contacten met een school in Nijmegen waar in de 4-daagseweek ruimte wordt gehuurd. Vrijwilligers zorgen voor de organisatie, eten, verzorging tijdens het wandelen en medische verzorging.

 

 • Voor de beginnende wandelaar biedt de vereniging sinds enkele jaren de mogelijkheid om op doordeweekse dagen (meestal op woensdag) kennis te maken met de wandelsport. Onder leiding van ervaren wandelaars wordt in de directe omgeving van Barendrecht een route van 10 tot maximaal 15 kilometer gelopen, waarbij het tempo en de te lopen afstand worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers.

 

 •  Naast al het wandelen wordt jaarlijks een dagje uit georganiseerd. In principe gaan we de gehele dag met een bus op stap en wordt ook de inwendige mens niet vergeten. 

 

 • De jaarlijkse ledenvergadering wordt elk jaar in de laatste week van februari of begin maart gehouden. Op deze vergadering worden de financiële en secretariële stukken beoordeeld, bestuursverkiezingen gehouden, het wandelprogramma van het lopende jaar vastgesteld en tal van andere zaken die de vereniging betreffen, behandeld.

 

 • Contributie: Seniorleden van 16 jaar en ouder betalen Euro 8,50 per maand - Juniorleden t/m 15 jaar betalen Euro 6,50 per maand.

 

 

   
 •  Tot slot nog de samenstelling van het huidige bestuur:

             Cor Mout  - Voorzitter            

             Joop Delmee - Penningmeester   

             Marijke Goorden - Secretaresse       

             Margreet den Otter - bestuurslid  

            Philip Roodzant - bestuurslid

        

 

       U kunt contact met het bestuur opnemen via deze link: contact